Заалаа бүртгүүлэх

Илүү төлөх хэрэггүй

Бид үйлчилгээний нэмэлт төлбөргүй, ezaal.mn дээрх бүх үнэ нь заал түрээслүүлэгч талаас тогтоосон нэг ижил үнэ юм.

Төлбөр төлөх

Интернет банк ашиглан Qpay-р төлбөрөө төлөх


Танилцуулга

Стандарт талбайн хэмжээтэй, спорт заалны зориулалт бүхий чанартай стандартын шаардлага хангасан агч модон шалтай, үзэгчдийн суудалтай, 500 хүний багтаамжтай, дулаахан цэвэрхэн заал
"Тэмцээн зохиох"
  • Хүлээн авах боломжтой хүний тоо: 400
  • Цагийн хязгаар: 09:00-22:00
Анхаарах зүйлс:
  1. 22:00 цагаас хойш цаг сунгах тохиолдолд цагийн үндсэн үнээрээ бодогдоно

Сэтгэгдэлүүд - 2

3.3
Ерөнхий үнэлгээ
2.5
Сэтгэл ханамж
2.5

:)

Нийт цаг: цаг | Нийт төлбөр: төг
 Захиалга өгөх цагаа сонгоно уу
Сонгосон 0 цаг. нийт төлбөр 0.00

Location for : Listing Title